small worldmap
small worldmap

 

Aktuality

 

Poster Award Novosibirsk 2013


Poster Award


 

Testovanie konského mäsa

Meat Specification Testing


 

Spoločnosť oznamuje zmenu obchodného názvu ku dňu 27.06.2012 na:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02  Nové Zámky

 

Spoločnosť oznamuje zmenu sídla ku dňu 12.07.2011 na:
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
Komjatická 73
940 02  Nové ZámkyArchiv >>


O spoločnosti

 

1992  založenie  firmy pod názvom Bel s.r.o. ako firmy zaoberajúcej sa analytickou činnosťou a tvorbou životného
prostredia. Prevádzka spoločnosti v Bratislave.

2008 vytvorenie organizačnej zložky spoločnosti v 
Českej republike (Panenské Břežany u Prahy).

Vstup strategického partnera EUROFINS (www.eurofins.com)
do spoločnosti
.

Notifikácia spoločnosti  pre posudzovanie tradičných
výrobkov a výrobkov podľa zemepisného označenia.

 

Dotazník spokojnosti

Updated by: IAND
Last updated: 14 July 2015