Špeciálne činnosti >> Hodnotenie Prírodných Látok A Ich Výber >> Publicita (Patents and Publications)

Publicita (Patents and Publications)

Sidebar Image

PREZENTÁCIE  NA  NÁRODNÝCH  A  MEDZINÁRODNÝCH  PODUJATIACH (prednášky, zborníky, postery)

- prezentácie na národných a medzinárodných podujatiach

PUBLIKÁCIE V NEKARENTOVANÝCH  ČASOPISOCH

- publikácie v nekarentovaných časopisoch

DIZERTAČNÉ PRÁCE V RÁMCI  REALIZÁCIE PROJEKTU

-  dizertačné práce v rámci realizácie projektu

KAPITOLY VO VEDECKÝCH MONOGRAFIÁCH VYDANÉ V ZAHRANIČÍ

- kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničí 

VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

- vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

PUBLIKÁCIE V KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH

- publikácie v karentovaných časopisoch

PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY HLAVNÝ PARTNER

- patentové prihlášky hlavný partner

PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY ZMLUVNÝ PARTNER

- patentové prihlášky zmluvný partner 

POSTER AWARD NOVOSIBIRSK 2013