Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Archiv

Archiv

Sidebar Image

Spoločnosť s potešením oznamuje, že obnovila svoje činnosti v oblasti testovania veterinárnych liečiv a prípravkov. Povolenie vydané Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv nájdete v časti Certifikáty.
Kontakt: AndreaVargova@eurofins.sk

 

V roku 2010 spoločnosť uzavrela Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a začala realizovať projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom:

Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení


ITMS kód:  26240220040

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"