Eurofins Slovakia SK >> Certifikácia >> Certifikácia osôb

Certifikácia osôb

Sidebar Image

Certifikácie osôb v oblasti senzorického posudzovania potravín, krmív a pitných vôd 

 

 Informácie o certifikácii kompetentnosti senzoricky posudzovať potraviny a krmivá 

 ŽIADOSŤ o certifikáciu kompetentnosti osoby senzoricky posudzovať potraviny 
 ŽIADOSŤ o certifikáciu kompetentnosti osoby senzoricky posudzovať krmivá 
 ŽIADOSŤ o certifikáciu kompetentnosti osoby senzoricky posudzovať pitnú vodu 

 ŽIADOSŤ o recertifikáciu kompetentnosti osoby senzoricky posudzovať potraviny 
 ŽIADOSŤ o recertifikáciu kompetentnosti osoby senzoricky posudzovať krmivá 
 ŽIADOSŤ o recertifikáciu kompetentnosti osoby senzoricky posudzovať pitnú vodu 

 ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH OSÔB - potraviny 
 ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH OSÔB - krmivá 
 ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH OSÔB - pitná voda