Eurofins Slovakia SK >> Certifikácia >> Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov

Sidebar Image

Certifikácie potravinárskych výrobkov a kozmetických výrobkov

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Certifikačný orgán CERTEX je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 vykonávať certifikáciu:

  • potravinárskych výrobkov a kozmetických výrobkov
  • liehovín

Podrobnejšie informácie v časti "Informácia pre žiadateľov o certifikáciu typu výrobku".

Informácia pre žiadateľov o certifikáciu typu výrobkov a dodávateľov certifikovaných výrobkov
Žiadosť o posúdenie zhody výrobku
Zoznam platných certifikátov