Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Farmácia

Farmácia

Skúšanie farmaceutických produktov je v rámci spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. vykonávané v dvoch laboratóriách - v Skúšobnom laboratóriu Bratislava a v Skúšobnom laboratóriu Piešťany.

Skúšobné laboratórium Bratislava poskytuje služby v oblasti fyzikálno-chemického skúšania farmaceutických produktov už od roku 1998.

V Skúšobnom laboratóriu Piešťany sú vykonávané mikrobiologické skúšky. Laboratórium spĺňa aj požiadavky Správnej výrobnej praxe na čisté priestory (testovanie sterility).

Obidve laboratóriá sú autorizované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na farmaceutické skúšanie

Všetky skúšky sú vykonávané podľa aktuálnych verzií liekopisov (Slovenský liekopis, Český lékopis, Ph. Eur., USP a i.) alebo podľa metód dodaných zadávateľom, v súlade s požiadavkami Správnej výrobnej praxe a tiež akreditácie podľa EN ISO/IEC 17025:2005.

Okrem akreditovaných skúšobných laboratórií, ktoré pracujú v systéme Správnej výrobnej praxe, sa v Bratislave nachádza aj samostatné laboratórium pre farmaceutický výskum a vývoj (R & D).