Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Priemysel

Priemysel

Fyzikálno-chemická a mikrobiologická analýza

Analýza priemyselných výrobkov najčastejšie za účelom hodnotenia bezpečnosti a/alebo kvality, podľa platnej legislatívy a/alebo podľa požiadaviek zákazníka:

 • predmetov bežného použitia (výrobky z buničiny, napr. detské plienky, toaletný papier, hygienické obrúsky; sviečky a pod.)
 • obalových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami
 • kozmetických prípravkov (okrem iného aj hodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov pre zdravie ľudí)
 • chemických látok a domácej chémie (aviváže, čistiace a pracie prostriedky; chemikálie, napr. denaturovaný lieh a denaturačné činidlá a pod.)
 • motorových palív (benzín, nafta, bionafta) podľa akostných noriem; minerálnych olejov; kvapalín do ostrekovačov
 • produktov celulózovo papierenského priemyslu a výrobkov z dreva a kompozitov na báze drev

Vývoj a validácia analytických metód podľa požiadaviek zákazníka.

 • Skúšobné laboratóriá spoločnosti sú akreditované na skúšanie priemyselných výrobkov na Slovensku národnými akreditačnými orgánmi podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17025.

Značenie výrobkov a technické služby

 • Vypracovanie alebo posúdenie etikiet výrobkov podľa platnej legislatívy
 • Návody na použitie
 • Príprava technických špecifikácií   výrobkov a ich kontrola

Karty bezpečnostných údajov

 • Vypracovanie alebo posúdenie Kariet bezpečnostných údajov podľa platnej legislatívy
 • Konzultačná a poradenská činnosť

Certifikácia

 • Certifikácia kozmetických výrobkov