Eurofins Slovakia SK >> Potraviny >> Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Sidebar Image
 • Pre pestovateľov obilnín, osivárov, skladovateľov obilia, mlynárov, spracovateľov múky a výrobcov kŕmnych zmesí ponúkame laboratórne skúšky v oblasti hodnotenia kvality a zdravotnej nezávadnosti obilnín a výrobkov z obilia 
  - na základe poverenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry je naša spoločnosť akreditovaným laboratóriom pre hodnotenie obilnín pri intervenčnom nákupe.
   
 • Laboratórne skúšky pre hodnotenie kvality a zdravotnej nezávadnosti ostatných poľnohospodárskych komodít v zmysle príslušných noriem, nariadení a smerníc (fyzikálno-chemické, mikrobiologické a senzorické skúšky)
   
 • Laboratórne skúšky, poradenstvo a konzultačné služby za účelom schvaľovania a certifkácie hnojív, kompostov a substrátov, včítane laboratórnych skúšok za účelom pravidelnej kontroly dodržiavania deklarovaných znakov a zloženia týchto materiálov.
   
 • Laboratórne kúšky za účelom kontroly zdravotnej bezpečnosti, kvality a dodržiavania deklarovaných znakov kŕmnych zmesí pre hospodárske a spoločenské zvieratá, objemových krmív a zložiek na výrobu týchto krmív.