Eurofins Slovakia SK >> Potraviny >> Preverovanie na mieste

Preverovanie na mieste

Sidebar Image

Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. zabezpečuje preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality v nasledovných oblastiach

  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality potravinárskych výrobkov všeobecne, potravín a liehovín
     
  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality procesov výroby hore uvedených výrobkov, preverovanie na mieste procesov výroby liehovín.
     
  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality výroby, prepravy, manipulácie a skladovania, veľkopredaja a malopredaja potravinárskych výrobkov a preverovanie na mieste v prevádzkach spoločného stravovania.