Eurofins Slovakia SK >> Potraviny >> Preverovanie na mieste

Preverovanie na mieste

Sidebar Image

Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. zabezpečuje preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality v nasledovných oblastiach

  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality poľnohospodárskych a potravinárskych produktov všeobecne, produktov ekologického poľnohospodárstva, poľnohospodárskych produktov, potravín a liehovín s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením, špecifických poľnohospodárskych produktov a potravín - zaručených tradičných špecialít a vín.
     
  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality procesov výroby hore uvedených produktov, ako aj preverovanie na mieste procesov poľnohospodárstva v systéme správnej farmárskej praxe, preverovanie na mieste procesov výroby liehovín, preverovanie na mieste procesov získavania a výroby surovín, prídavných látok, technologických pomocných látok používaných všeobecne pri príprave a výrobe potravín, preverovanie na mieste procesov výroby materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi.
     
  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality prepravy, manipulácie a skladovania, veľkopredaja a malopredaja poľnohospodárskych a potravinárskych produktov a preverovanie na mieste zariadení poskytovania spoločného stravovania.